quote
business-planning

Besigheidsversekering stel ‘n mede lid/vennoot in staat om die belang by afsterwe of ongeskiktheid van oorlede lid/vennoot te kan koop. Koop-en-verkoopooreenkomste word tussen vennote /ledeopgestel. Wanneer die maatskappy ‘n sleutelpersoon se lewe wil verseker kan hulle dit doen by wyse van sleutelpersoonversekering. Art 11(w) van die Inkomstebelastingwet en art. 3(3)(a) (iA) van die boedelbelastingwet word bespreek en die implikasies van elkeen word in berekening gebring.

Kontakbesonderhede

 Montagu

Joubert Straat 17, Montagu

Tel : 023 614 1074

Faks : 086 7200 069

johan@jmfs.co.za

daleen@jmfs.co.za

Worcester

Stalsstraat Straat 35, Worcester

Tel : 023 347 6483
Faks : 086 7200 069

vicki@jmfs.co.za

Kuruman

Bearestraat 44, Kuruman

Tel : 053 712 0534

Faks : 086 720 0069

lenie@jmfs.co.za

Skakels

Aanlyn navrae 0

Aanlyn versoeke 0

Aflaaibare vorms 0