quote
pps

PPS is ‘n unieke onafhanklike maatskappy wat aan sy aandeelhouers behoort.  PPS bied produkte eksklusief aan gegradueerde professionele persone. PPS voorsien die beste siekte voordele en permanente ongeskiktheid voordele wat maandelikse uitbetaal word, wanneer die lid nie instaat is om sy beroep te beoefen nie a.g.v. siekte of ongeskitheid.  PPS betaal ‘n belastingvrye bedrag tydens aftrede, ongeskiktheid en dood.  PPS beskik oor uitstekende tariewe t.o.v. lewensdekking en ongeskiktheid en ernstige siekte.  Om aftrede aan te vul bied PPS ‘n Uittree-Annuïteit wat ‘n spesiale bonus betaal aan sy polishouers.  PPS bied  mediese voordele aan sy lede deur Profmed.

PPS is a unique and autonomous company that belongs entirely to its members.  

PPS is exclusive to graduate professionals  

PPS provides the best sickness and permanent incapacity benefits:

It pays a lump sum benefit upon diagnosis of one of thirty standard dread disease conditions and/or physical impairment events. An additional option is also offered namely the Female Add-on Benefit.  Women are covered for additional female related dread disease conditions and all female cancers.

It pays a monthly permanent incapacity benefit payable for disability that restricts the functioning and ability to practice your nominated specific occupation.  

PPS pays a tax free lump sum on retirement, cessation or death  

PPS offers life assurance and disability cover at unsurpassed rates

PPS has a retirement annuity scheme which pays a special bonus allocation to policy holders

PPS offers Profmed, a medical aid scheme that pays when it really matters.

Kontakbesonderhede

 Montagu

Joubert Straat 17, Montagu

Tel : 023 614 1074

Faks : 086 7200 069

johan@jmfs.co.za

daleen@jmfs.co.za

Worcester

Stalsstraat Straat 35, Worcester

Tel : 023 347 6483
Faks : 086 7200 069

vicki@jmfs.co.za

Kuruman

Bearestraat 44, Kuruman

Tel : 053 712 0534

Faks : 086 720 0069

lenie@jmfs.co.za

Skakels

Aanlyn navrae 0

Aanlyn versoeke 0

Aflaaibare vorms 0