quote

retirement

Aftreebeplanning is die proses waartydens behoeftes voor aftrede bepaal word en vergelyk word met bestaande voorsienings. Hierdie voorsienings sluit in voorsiening uit ‘n pensioenfonds, voorsorgfonds, Uittree-annuïteite, rente inkomste, huurinkomste, aandele ens.

Faktore soos inflasie, verwagte beleggingskoerse, lewensverwagting, ens word in die beplanning in berekening gebring. 

Doelgerigte aftreebeplanning verseker ‘n kommervrye aftrede.

Kontakbesonderhede

 Montagu

Joubert Straat 17, Montagu

Tel : 023 614 1074

Faks : 086 7200 069

johan@jmfs.co.za

daleen@jmfs.co.za

Worcester

Stalsstraat Straat 35, Worcester

Tel : 023 347 6483
Faks : 086 7200 069

vicki@jmfs.co.za

Kuruman

Bearestraat 44, Kuruman

Tel : 053 712 0534

Faks : 086 720 0069

lenie@jmfs.co.za

Skakels

Aanlyn navrae 0

Aanlyn versoeke 0

Aflaaibare vorms 0