quote
estate-planning

Volgens Meyerowitz (Outoriteit op hierdie vakgebied) is boedelbeplanning die reëling, bestuur, beveiliging en rangskikking van 'n persoon se boedelbates op so 'n wyse dat hy vir homself, sy gesin en ander begunstigdes, gedurende sy leeftyd, en vir sy gesin en ander begunstigdes, na sy dood, die optimum en voortgesette benutting daarvan verseker.

Daar is drie duidelike prosesse.

Dit is die opbou  van 'n persoon se boedel,

die benutting (beheer) daarvan 

en dan uiteindelik die verdeling daarvan

Kontakbesonderhede

 Montagu

Joubert Straat 17, Montagu

Tel : 023 614 1074

Faks : 086 7200 069

johan@jmfs.co.za

daleen@jmfs.co.za

Worcester

Stalsstraat Straat 35, Worcester

Tel : 023 347 6483
Faks : 086 7200 069

vicki@jmfs.co.za

Kuruman

Bearestraat 44, Kuruman

Tel : 053 712 0534

Faks : 086 720 0069

lenie@jmfs.co.za

Skakels

Aanlyn navrae 0

Aanlyn versoeke 0

Aflaaibare vorms 0